CL-2000 нь Ставрополь дүүргийн авто замын бүтээн байгуулалтад оролцдог

CL-1500 нь Ижевск дээр гарч, өөрийн ажлын даалгавраа эхлүүлсэн

Новосибирск дахь гурав дахь AMP CL-1500

Казан дахь үйлчлүүлэгч гурав дахь CL-1500-ийг суурилуулсан